جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شیرازی، میرزا ابراهیم

فرزند ملاصدرا و مؤلف چند نوشته فلسفی (قرن11)

شیرازی، میرزا علی

عالم دینی و استاد اخلاق (قرن14)

شیرازی، میرزا محمد تقی

فقیه و رهبر انقلاب شیعیان عراق (قرن14)

شیرازی، میرزا محمد حسن --> میرزای شیرازی

شیرازی، نجیب الدین علی

عارف و بانی طریقت بزغشیه (قرن7)

شیرازیها

نسبت سلاطین کیلوا و گروهی از مردمان شرق آفریقا، خصوصاً زنگبار و تانزانیا، که ظاهراً اسلاف آنها در قرن چهارم از شیراز و نواحی جنوبی ایران به زنگبار مهاجرت کردند و حکومت تشکیل دادند.

شیرانی، حافظ محمود خان

ایرانشناس، ادیب و سکه شناس اهل شبه قاره (قرن14)

شیربها

انعامی که پس از بازگرفتن کودک از شیر به دایه وی می دهند؛ نیز از سنتهای مربوط به ازدواج

شیرخشت

گیاهی با خواص دارویی

شیردار، مدرسه

از مدارس مشهور سمرقند (قرن10)

شیر شاه سوری --> سوریان

شیر شاه سوری، آرامگاه --> سَهْسَرام

شیرعلیخان

امیر افغانستان (قرن13)

شیرکوه

کوهی در یزد

شیرکوه بن شاذی

از رجال خاندان ایوبی، عموی صلاح الدین (قرن6)