جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شیخ علی خان زند

از خویشان کریمخان زند و از امرای زندیه(قرن12)

شیخ علی خان زنگنه

از امیران صفوی و وزیر شاه سلیمان اول صفوی (قرن11)

شیخعلی میرزا

پسر فتحعلی شاه و حاکم تویسرکان و ملایر (قرن12)

شیخ فضل الله نوری --> نوری، شیخ فضل الله

شیخ کبیر، محمد حسن بارفروشی

از اکابر علمای امامیه (قرن13و14)

شیخ لطف الله، مسجد

از آثار تاریخی اصفهان متعلق به دوره شاه عباس اوّل (قرن10و11)

شیخ لطف الله میسی

عالم بزرگ دینی زمان شاه عباس صفوی که مسجد شیخ لطف الله به نام اوست (قرن10و11)

شیخ متی

شاعر پشتو زبان (قرن7)

شیخ محمد خیابانی --> خیابانی، شیخ محمّد

شیخ محمد سبزواری

تذهیب کار، نگارگر و خطاط ایرانی (قرن10)

شیخ محمد عبدالله

معروف به "شیر کشمیر"، سیاستمدار، اولین نخست وزیر کشمیر پس از استقلال هند و مؤسس حزب کنفرانس ملی جامو و کشمیر (قرن14)

شیخ مرتضی انصاری --> انصاری، شیخ مرتضی

شیخ مفید --> مفید، محمد بن محمد بن نعمان

شیخ منصور

از رهبران مسلمان قفقاز در جنگ علیه روسهای تزاری (قرن12و13)

شیخو، لوییس

محقق و نویسنده در زمینه زبان و ادبیات عربی و مؤسس مجله "المشرق"در بیروت (قرن13و14)