جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شیخ زاده

یا شیخ اوغلو، لقبی برای چند شخصیت ترک: - شیخ اوغلو، مؤلف "خورشیدنامه" (قرن14) - شیخ زاده (احمد مصری) مؤلف یا مترجم "چهل وزیر" (قرن9) - شیخ زاده، محی الدین محمد، مؤلف "قصیدةالبرده" (قرن10) - شیخ زاده، عبدالرحمان بن شیخ محمد، مؤلف اثری درباره فقه حنفی (قرن1

شیخ زاده، قاسم علی

تذهیب کار و نقاش مکتب تیموری و هرات (قرن10)

شیخ سعید

ناحیه ای در انتهای جنوب غربی شبه جزیره عربستان، کنار باب المندب

شیخ سعید، قیام

قیامی به رهبری شیخ سعید رهبر کردها علیه آتاتورک (قرن14)

شیخ شامل

سرکرده جنبش استقلال داغستان (قرن12)

شیخ شعیب --> لاوان، جزیره

شیخ صدوق --> صدوق، محمد بن علی

شیخ صفی --> صفی الدین اردبیلی

شیخ صفی، بقعه --> بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

شیخ صنعان

شخصیت نیمه افسانه ای در قصه های صوفیانه

شیخ طوسی --> طوسی، محمد بن حسن

شیخ عباسی

نقاش و از پیشگامان تلفیق سنتهای ایرانی و اروپایی در نقاشی (قرن11)

شیخ عبدالصمد، مجموعه

مجموعه ای شامل مدرسه، آرامگاه و خانقاه بجای مانده از دورهء دیالمه و ایلخانی در نطنز (قرن4و5)

شیخ عبدالقادر

دولتمرد و نویسنده هندی (قرن14)

شیخ عبیدالله کرد

از رؤسای کرد شورشی در زمان ناصرالدین شاه قاجار(قرن13)