جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شیبانی، محمد بن عبدالله

محدث شیعی عراقی (قرن3و4)

شیبانی، منوچهر

شاعر، نمایشنامه نویس و نقاش ایرانی (قرن14)

شیبانیان

دولت ترکی- مغولی که شیبان خان در آسیای مرکزی بنیان گذاشت (قرون10و11).

شیبانی خان --> شیبک خان

شَیبَة بن عثمان

صحابی پیامبر (قرن 1)

شَیْبَة بن نِصاح

قاضی، مقرّی و محدّث اهل مدینه (قرن2)

شیبک خان

خان ازبک و فاتح ماوراءالنهر (قرن9و10)

شیبکوه

شهرستانی در جنوب لارستان فارس به مرکزیت بندر چارک

شِیْب و الشباب

پیری و جوانی، اصطلاح شعریِ عرب بعد از دوران جاهلیت - مضامین جوانی و پیری - زوال جوانی - پیری - شعرهای تزکیه ای

شیپور --> بوق

شیْث

پسر سوم آدم و حوا که روایات اسلامی بنای کعبه را به او نسبت داده اند.

شیخ

شخص بلند مرتبه؛ عنوان رؤسا و حکام عرب

شیخ (در تصوف) --> پیر

شیخ اشراق --> سهروردی، شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش

شیخ الاسلام

از القاب علمای مذهبی که به تدریج اهمیت سیاسی یافت.