جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شهرزاد، رضا کمال

شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی (قرن13و14)

شهرزور

شهر قدیم کردستان، در ناحیه ای به همین نام که امروز جزءایالت سلیمانیه عراق است.

شهرزوری

نسبت چهار تن از رجال مشهور موصل - قاسم بن مظفر پسرانش مرتضی و ابوبکر و نیز نوه او محمد بن مرتضی (قرن6)

شهرزوری، شمس الدین محمد بن محمود

حکیم، مؤلف کتاب "نزهة الارواح و روضة الافراح"(قرن7)

شهر سبز --> کَش

شهرستان

از تقسیمات کشوری در ایران

شهرستانک --> کرج

شهرستانی، محمد بن عبدالکریم

متکلم و مورخ ادیان (قرن6)

شهرستانی، محمدعلی

معمار ایرانی، از بزرگترین معماران جهان اسلام (قرن14)

شهرستانی، محمد مهدی

از فقهای امامی (قرن12و13)

شهرستانی، هبة الدین

سیاستمدار و دانشمند شیعی مذهب (قرن13و14)

شهرستانی حائری، محمد حسین

عالم بزرگ امامی (قرن14)

شهر سوخته

کهن ترین شهر باستانی در منطقه سیستان، بجای مانده از هزاره چهارم پیش از میلاد

شهرضا

شهرستان و شهری در استان اصفهان

شهرکرد

مرکز استان چهارمحال و بختیاری