جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شهبندر، عبدالرحمان بن صالح

از رهبران مبارز و ملی گرای سوری (قرن14)

شه چی لینگ

عالم صوفی و مدرس علوم اسلامی در دوران چینگ (قرن11و12)

شهداد

بخش و شهری در کرمان - تپه شهداد: محوطه ای باستانی دارای گورستانی از هزاره سوم قبل از میلاد در شمال شرقی شهداد کرمان که محل کشف آثار تاریخی بسیاری بوده است.

شهده بنت ابی نصر

بانوی محدث (قرن6)

شهر/ شهرسازی

اصطلاح جغرافیایی و معماری - تشکیلات اجتماعی و اداری - شهرنشینی جدید و مدرنیزه شدن در ایران و سایر کشورهای اسلامی - نقشه کشی شهری، ساختمان و معماری

شهرآشوب

اشعاری در هجو یک شهر و اهالی آن و نیز اشعاری عاشقانه در وصف شاهدان پیشه ور. - در فارسی - در ترکی - در اردو

شهر امانتی

نام دو نهاد حکومتی در امپراتوری عثمانی

شهرانگیز --> شهرآشوب

شهر بابک

شهر و شهرستانی در استان کرمان

شهربانو

دختر یزدگرد سوم ساسانی که برخی او را همسر امام حسین (ع) و مادر امام زین العابدین دانسته اند.

شهربانی

از نهادهای دوره پهلوی مسئول استقرار و حفظ نظم و امنیت عمومی

شَهر بن حَوْشَب

محدّث و مقرّی اهل شام (قرن1)

شهرت

اصطلاحی در فقه و اصول به معنای جایگاه و درجه اعتبار شهرت روایی، عملی و به ویژه فتوایی

شهرداری

سازمان نوین شهرداری در دوره معاصر

شهرزاد --> هزار و یکشب