جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شورای کتاب کودک

سازمانی غیردولتی و مستقل با هدف خلق و گسترش ادبیات کودکان در ایران

شورای ملی فلسطین --> مجلس ملی فلسطین

شورای ملی گسترش زبان اردو

نهادی دولتی در هند با هدف سیاستگذاری و گسترش زبان اردو

شورای ملی مسلمانان فرانسوی

تشکل اسلامی که در سال 1989 به منظور رسیدگی به امور رفاهی و آموزشی مسلمانان و رفع تبعیض در فرانسه تأسیس شد.

شورای نگهبان

نهاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی

شورای همکاری خلیج فارس

تشکیلات سیاسی، نظامی، اقتصادی که در تاریخ 25مه 1981 در ابوظبی از سوی هفت کشور عربی حوزه خلیج فارس به وجود آمد.

شوری، سوره

چهل و دومین سوره قرآن

شوریده شیرازی، محمد تقی

شاعر مشهور دوره قاجار (قرن14)

شوستر، ویلیام مورگان

مستشار آمریکایی که در 1911 در صدر یک هیأت مالی برای اصلاح مالیاتی و امور مالی به ایران آمد، اما براثر فشار و اولتیماتوم روسیه، برکنار شد.

شوسف

بخش و شهری در شهرستان نهبندان در استان خراسان

شوش

شهر و شهرستانی در استان خوزستان - مجموعه آثار باستانی در خوزستان

شوشتر

- شهرستان و شهری در استان خوزستان - لهجه شوشتری - شوشتر، مسجد جامع

شوشتری

از گوشه های مهم و مستقل دستگاه همایون

شوشتری، تقی الدین

ادیب، مترجم و شاعر ایرانی دربار اکبر شاه و جهانگیر در هند (قرن10و11)

شوشتری، جعفر بن حسین

فقیه و واعظ معروف شیعی (قرن14)