جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن قُزمان

نام خاندانی از شعرا و ادبای اهل قرطبه (قرن4 تا 6) - محمد بن عیسی، شاعر (قرن 6) - عیسی بن عبدالملک، کاتب، ادیب و شاعر (قرن 4) - محمد بن عبدالملک، کاتب و ادیب (قرن6) - ابومروان عبدالرحمان، فقیه، محدث و ادیب (قرن6) - ابوالحسین عبیدالله، محدث، فقیه وادیب (قرن

ابن قزوینی، علی بن عمر

محدث و فقیه بغدادی (قرن4و5)

ابن قسی --> قَسی، بنو

ابن قَسی، احمد بن حسین

صوفی اندلسی (قرن6)

ابن قصّاب، محمد بن علی

وزیر شیعه و ایرانی خلیفه الناصر عباسی (قرن 6)

ابن قِطّ، احمد بن معاویه

امیر اموی (قرن3)

ابن قَطّاع، علی بن جعفر

جنگ نویس، مورخ، نحوی و لغوی اهل صقلیه (قرن 5 و 6)

ابن قطاع، عیسی بن سعید یحصبی

وزیر و دبیر اندلسی (قرن 4)

ابن قطّان

نام دو فقیه اهل فاس - علی بن محمد، عالم و فقیه اهل فاس (قرن 6 و 7) - ابوعلی ( محمد )، مورخ، فقیه و محدّث اهل فاس

ابن قطّان، احمد بن محمد

فقیه شافعی، اهل بغداد (قرن4)

ابن قطّان، هبة الله بن ابی عبدالله

شاعر، محدّث و چشم پزشک بغدادی (قرن5و6)

ابن قطان حلی، محمد بن شجاع

محدّث و فقیه شیعی (قرن 8 و 9)

ابن قطلوبغا، قاسم

محدّث و فقیه حنفی اهل مصر (قرن 9)

ابن قُفّ، یعقوب بن اسحاق

جرّاح و پزشک مسیحی سوری (قرن7)

ابن قفطی --> قفطی، علی بن یوسف