جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شَنّی، محمد بن احمد

ریاضیدان (قرن5)

شِوادان

وسیله خنک کننده ای که در شوشتر و دزفول رایج است.

شوارتْس، پاول

مستشرق آلمانی، متخصص زبان عربی (قرن13و14)

شوارق الالهام

کتاب کلامی - فلسفی از عبدالرزاق لاهیجی (قرن11)

شوّال

دهمین ماه هجری قمری

شوان، فریتهوف

دین پژوه و عرفان شناس بزرگ آلمانی (قرن13و14)

شواهدالنبوة --> دلائل النبوة

شوخی --> هزل

شوذب خارجی

از افراد شورشی بر امویان (قرن1)

شور (1)

یکی از هفت دستگاه موسیقی ایران

شور (2)

نام رودهای متعددی در نقاط مختلف ایران

شورا

اصطلاح قرآنی و فقهی - در دوران اولیه اسلام - در اندلس - در جهان عرب (در حال حاضر) - مباحث جدید درباره آن (بررسی فقهی)

شورای اسلامی دعوت در منطقه جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام

تشکلی به منظور تبلیغات اسلامی در منطقه اقیانوس آرام

شورای انقلاب

اولین نهاد رسمی انقلاب اسلامی که به دستور امام خمینی تأسیس گردید.

شورای عالی انقلاب فرهنگی

نهاد عالی متولی سیاستگزاری های کلان فرهنگی و علمی کشور