جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شمعون، کمیل

رئیس جمهور، سیاستمدار، مبارز و استقلال خواه لبنانی (قرن14)

شَمعی

مترجم و مفسر ترک (قرن10)

شُمنو

شوملا یا شومن، شهری در شمال شرقی بلغارستان

شمنیه --> سُمَنیه

شمیرانات

شهرستانی در استان تهران

شُمَیطیّه

از فرقه های شیعه

شمیل، شبلی

متفکر و نویسنده اهل لبنان (قرن13و14)

شمیم، علی اصغر

تاریخ پژوه ایرانی (قرن13و14)

شُمَیْم حلّی، علی بن حسن

شاعر و ادیب عراقی (قرن6)

شنا

نوعی ورزش - تاریخچه و انواع آن

شناسی، ابراهیم

شاعر و ادیب و از پیشوایان اصلاحات فکری و ادبی عثمانی (قرن13)

شَنبِ غازان، مجموعه

مجموعه ای شامل مقبره، مسجد، مدرسه، دارالسیاده و غیره متعلق به دوره غازان خان در تبریز (قرن7و8)

شَنْتَبَریّه

شهری در اندلس

شِنتره

نام اسلامی شهر "سینترا" در پرتقال، در شمال غربی اشبونه

شَنتَرین

نام اسلامی شهر سانتارم در پرتقال