جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شمس الدین محمد جوینی --> جوینی، خاندان

شمس الدین محمد کرت --> کَرت، آل

شمس العرفا

عارف، استاد حجت علیشاه (قرن14)

شمس العلماء عبدالرب آبادی، محمد مهدی

مورخ، ادیب و از مؤلفان نامه دانشوران (قرن13و14)

شمس العلماء گرکانی

از اساتید ادبیات، فقه، اصول، حدیث و تفسیر و مولف "ابدع البدایع"(قرن 13و14)

شمس العماره --> گلستان، کاخ

شمس المعارف و لطائف العوارف --> بونی، ابوالعباس احمد بن علی

شمس المعالی --> قابوس بن وُشمگیر

شمس النهار

اولین روزنامه افغانستان در اوایل قرن 20

شمسای گیلانی --> گیلانی، ملاشمسا

شمس تبریزی

عارف معاصر مولانا (قرن7)

شمس سراج عفیف

نویسنده تاریخ فیروزشاهی، در دربار تغلق شاهیان در دهلی (قرن8)

شمس شامی --> صالحی شامی، محمد بن یوسف

شمس طبسی --> شمس الدین طبسی

شمس قیس رازی --> المعجم فی معاییر اشعارالعجم