جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شلاق

وسیله ای برای مجازات

شِلْب

نام شهری در کوره اُخشُنبه در اندلس،امروزه شهر سیلوس در جنوب پرتغال

شَلْبَطَرّه

ضبط عربی سالواتیرا، شهری در اندلس

شَلتوت، محمود

فقیه و مفسّر سنی مذهب مصری (قرن13و14)

شَلْطیش

نام اسلامی شهر سَلتس، شهری در جنوب غربی اسپانیا

شلغم

نوعی ریشه خوراکی با خواص دارویی

شَلَمْزار

شهری در شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری

شلمغانی، محمد بن علی

از اصحاب امام یازدهم و مدعی نیابت خاصّه (قرن4)

شَلَمَنْقَه

نام اسلامی شهر سالامانکا، شهری در اندلس

شلوار

نوعی از پوشاک

شَلَوْبینی ، عمربن محمد

نحوی و لغوی اندلسی (قرن 7)

شله زرد --> شیرینی

شَلْیاق

از صور فلکی

شلیله، عبدالهادی بن جواد

فقیه امامی بغدادی (قرن13و14)

شِلیمر، یوهان

طبیب معروف هلندی مأمور به خدمت در ایران (قرن14)