جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شکسته، خط --> نستعلیق، خط

شکسته بندی

روش سنتی درمان شکستگی استخوان

شِکِل

نوعی واحد وزن و سکه

شکل ظلی

اصطلاحی هندسی

شکل قَطّاع

اصطلاحی هندسی

شکلِ مُغنی

اصطلاحی در ریاضیات دوره اسلامی

شکنجه

تاریخ شکنجه، شیوه و آلات مربوط به آن - احکام فقهی 1- تعریف شکنجه 2- نگاه دین اسلام به شکنجه 3- رابطه شکنجه و زندان 4- شکنجه در جهان پیشا اسلامی 5- شکنجه در سرزمینهای اسلامی در عهد اموی - قربانیان شکنجه - متصدیان شکنجه - انواع شکنجه 6- شکنجه در جه

شکوائیه --> بَثّ الشّکوی

الشکور

از اسماء الحسنی

شکوری بخارایی، محمد جان

ادیب و نویسنده تاجیک، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی (قرن 14)

شکوهی، امین جان

شاعر و نویسندهء تاجیک (قرن14)

شکوهی مراغه ای، مهدی

شاعر ترکی سرای ایرانی (قرن13)

شَکّی

از شهرهای جمهوری آذربایجان

شکیب ارسلان

عالم، شاعر و نویسنده و اسلامگرای لبنانی (قرن14)

شِل، ژان وَنْسان

باستان شناس فرانسوی که به سبب کشف و ترجمه لوح قانون حمورابی شهرت دارد (قرن14)