جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شقیق بلخی، ابوعلی

زاهد و صوفی خراسانی (قرن2)

شقیق بن ثور

از یاران امام علی(ع) و محدّث ثقه (قرن1)

شک

اصطلاحی در اصول فقه

شکاپور، حسن

عالم حدیث اهل بوسنی (قرن14و15)

شکار --> صید

شکارپور

شهری در غرب پاکستان

شکارچی باشی --> میرشکار

شَکّاک

قبیله ای کرد در منطقه مرزی ایران و ترکیه

شُکر

اصطلاحی در عرفان و قرآن و حدیث

شِکَر

ماده تبلورپذیر شیرین که در صنایع غذایی بکار می رود.

شکرالله رومی

مورّخ عثمانی (قرن9)

شکرگنج --> فریدالدین گنج شکر

شُکری، عبدالرحمان

منتقد، استاد، نویسنده و شاعر مصری (قرن13و14)

شکری احمد مصطفی --> جماعت المسلمین

شُکری بیگ، احمد

از مبارزان ترک جنبش ترکهای جوان (قرن13و14)