جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شفق و فلق

نور پیش از طلوع و پس از غروب آفتاب - بحثهای قرآنی - مباحث علمی

شفیعا

لقب محمد شفیع هروی حسینی، خوشنویس خط شکسته نستعلیق (قرن11)

شفیعا یزدی، دانشمند خان

از رجال ایرانی الاصل دربار مغولان هند و حاکم دهلی (قرن11)

شفیع عباسی، محمد

نگارگر ایرانی، از شاگردان رضا عباسی (قرن11)

شفیع مازندرانی --> محمد شفیع مازندرانی

شَفیق، دُرّیه

نویسنده، روزنامه نگار و از اعضای جنبش زنان مصر (قرن14)

شفیق، محمد موسی

محقق و سیاستمدار افغانی (قرن14)

شفیق الحوت

سیاستمدار و نویسنده فلسطینی (قرن14)

شفیق اورنگ آبادی

ادیب فارسی سرای هندی(قرن12)

شفیق محمد افندی

منشی، شاعر و مورّخ عثمانی (قرن11و12)

شفیق معلوف --> معلوف، خاندان

شقاق --> طلاق

شقاق بغدادی، ابوعبدالله --> کَرَجی، ابوبکر محمد بن حسن

شقاقل

گیاهی با ریشه های ضخیم و خوراکی از خانواده هویج

شَقاقی

طایفه ای احتمالا کرد تبار، ترک زبان و شیعه ساکن آذربایجان