جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شُغْنان

ناحیه ای بر مسیر علیای آمودریا که امروزه قسمتی از آن در افغانستان و قسمت دیگر در تاجیکستان قرار دارد.

شغنی، گویش --> پامیر، زبانها و گویشها

الشفا

"الشفا بالتعریف حقوق مصطفی" کتابی حدیثی از قاضی ایاز (قرن6)

شفاء (1)

اصطلاحی قرآنی

شفاء (2)

کتاب دایرةالمعارفی ابن سینا، در منطق، ریاضی و فلسفه (قرن3و4)

شفاء بنت عبدالله

از اصحاب پیامبر

الشفا بتعریف حقوق المصطفی

کتابی درباره فضایل و سیره پیامبر از قاضی عیاض (قرن5و6)

شفاعت

اصطلاحی کلامی

شفایی اصفهانی، شرف الدین حسن

شاعر و طبیب عهد شاه عباس (قرن10)

شفت

شهری در استان گیلان

شفتی، سید محمد باقر

فقیه، اصولی، نحوی و از علمای امامیه (قرن13)

شِفِر، شارل هانری اوگوست

مستشرق فرانسوی، استاد زبانهای شرقی (قرن13)

شَفْشاوَن

شهری در شمال غربی مراکش بر کرانه مدیترانه

شُفْعه

مبحثی مهم در فقه معاملات

شفق، روزنامه --> رضازاده شفق، صادق