جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شُرُنْبُلالی، حسن بن عمار

فقیه حنفی مصری (قرن11)

شرنوبی، صالح

شاعر مصری (قرن14)

شرنوبی، عبدالمجید

فقیه مالکی مصری (قرن14)

شروان (1)

ناحیه و ولایت قدیم کنار دریای خزر در آلبانیای باستان یا اران، عمدتاً در جمهوری آذربایجان امروزی

شروان (2) --> شیروان (1)

شروانشاهان

خاندانی حکومتگر در منطقه شروان (قرن2 تا11)

شروانی، هارون خان

مورخ و محقق هندی (قرن14)

شَروَس --> جبل نفوسه

شروه سرایی --> دوبیتی

شروین --> سواد کوه

شُرَیح بن حارث کندی

تابعی، قاضی و محدّث (قرن1)

شَریش

نام عربی شهری در جنوب غربی اندلس، شمال استان قادس

شریعت

اصطلاح قرآنی، حدیثی و فقهی به معنی قانون الهی

شریعت اصفهانی، ملا فتح الله

از برجسته ترین علما و مراجع تقلید ایران (قرن13و14)

شریعت الله --> فرائضیّه، جنبش