قرآن و حدیث

گروه قرآن و حديث به موضوعاتي كلي همچون قرآن كريم، حديث و اخلاق مي‌پردازد. با توجه به تخصصی‌شدن گروههای علمی در ساختار بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، این گروه از گروه معارف و کلام جدا و گروهي مستقل شد. اين گروه متكفل تأليف و ارزيابي بيش از ۱۲% كل مدخلهاي دانشنامه جهان اسلام است. برخي از مقالات بلند گروه قرآن و حديث كه در دانشنامه یا به صورت کتاب (در شمار مجموعه‌ای به نام كتابخانة دانشنامه جهان اسلام) به چاپ رسيده عبارت‌اند از: ترجمة قرآن؛ تفسير؛ تقوا؛ تأويل؛ تعليم و تربيت؛ توحيد؛ حج؛ حديث؛ حسن‌بن علي، امام؛ حسين‌بن علي، امام؛ درايةالحديث؛ و رجال. هشت شاخة موضوعی این گروه عبارت‌اند از: قاریان و مفسران؛ اصطلاحات و کتابهای حدیثی و رجال؛ سوره‌ها، آیه‌ها، و اصطلاحات علوم قرآنی؛ مفاهیم اخلاقی؛ مفاهیم قرآنی حدیثی؛ امامان شیعه؛ صحابه، تابعین، محدّثان، تا قرن چهارم؛ و محدّثان و راویان از قرن چهارم به بعد.

اعضای هیئت علمی