امین آریان راد
سال تولد

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه جنوب و مرکز ایران

گروه

جغرافیا

پست الکترونیکی

a.arian@rch.ac.ir

 

 • کارشناسی ارشد تاریخ (گرایش ایران اسلامی)، دانشگاه بیرجند - 1390.

عنوان پایان­ نامه: زمینه­ های بروز تحول در تاریخ نگاری ایران: از دوره افشاریه تا پایان عصر ناصری، استاد راهنما: دکتر مجتبی خلیفه.

 • کارشناسی تاریخ، دانشگاه بیرجند - 1387.

 

الف- مقاله­ علمی- تخصصی، علمی ترویجی و علمی - پژوهشی

 1. «بررسی زمینه­ ها و عوامل تحول ادبی در ایران: از آغاز قاجاریه تا پایان پادشاهی ناصرالدین­شاه»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش­های میان رشته­ای. بیرجند: دانشگاه بیرجند، 1389، صص 2633-2647.
 2. «خلیج فارس در سفرنامه ­های دورۀ فتحعلی شاه قاجار»، پژوهشنامه خلیج فارس، دفتر سوم، به­ کوشش دکتر عبدالرسول خیراندیش و مجتبی تبریزنیا، فروردین 1390، صص 365-384.
 3. «مقدمه­ ای بر جغرافیای تاریخی بیرجند». در: جستارهایی دربارة بیرجند. به ­اهتمام دکتر علی­ محمد طرفداری و دکتر محمود رفیعی. تهران: انتشارات هیرمند. 1391. صص 98-87.
 4. «پیام نو، پیام نوین؛ پیام آور ترقیات شوروی (1357-1323)»، فصلنامه مطبوعات بهارستان، دوره جدید، س1، ش2، پاییز 1393، صص 69-151.
 5. «تحليل گفتمان روايت جنبش مشروطه در کتاب های درسی تاريخ (دوره پهلوی و پس از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه پژوهشهای تاريخی دانشگاه اصفهان، س7، ش1، بهار 1394، صص140-121 (با همکاری حمید آزاد).
 6. «بررسی علل ضعف تاریخ­نگاری در قلمرو سلجوقیان»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای تاريخی دانشگاه اصفهان، س8، ش2، تابستان 1395، صص 133-148.
 7. «مورخان عصر قاجار و روایت دساتیری از تاریخ ایران باستان (از آغاز دوره قاجار تا پیش از دوره مشروطه)»، فصلنامه علمی–پژوهشی تاریخ­نگری و تاریخ­نگاری، ش16، پاییز و زمستان 1394، صص57-79. (با همکاری مجتبی خلیفه).
 8. «نگاهی به انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی»، فصلنامه علمی- ترویجی تاریخ روابط خارجی، ش70، بهار 1396، صص43-62.
 9. «مسئلة عدالت آموزشی در دهة نخست دورة جمهوری اسلامی»، دو فصلنامه تاریخ­نامة انقلاب، س1، ش1، بهار و تابستان 1396، صص145-171.

 

ب- نقد کتاب

 1. «درباره فلسفه تاریخ، ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. ش 161، مهر 1390، صص 88-90.
 2. «پرونده ­ای در عدلیه، ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش 176، دی ماه 1391، صص 80-83.
 3. «نقد و نظر دربارۀ کتاب بریتانیا و بهره برداری از امتیاز کارون و جاده لینچ،  پژوهشنامه خليج فارس، دفتر ششم، به اهتمام دكتر عبدالرسول خيرانديش و مجتبي تبريزنيا، ارديبهشت 1392، صص ۶۴۳-۶۵۹.
 4. «تاریخ زندیه و قاجاریه در جنة­الاخبار و نخبة­الاخبار» در مزدکنامه، ج6، خواهان جمشید کیان­فر و پروین استخری، تهران: پروین استخری، 1393، ص 51-446.
 5. «پهلوان نامی بختیاری به روایت تاریخ و ترانه: نگاهی به "تفنگ نه دال" در شرح زندگی آعلیداد خدر سرخ»، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صص 60-49.
 6. «تاریخ­نویسی در عصر قاجار: تداوم و تحول»، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صص 26-28.
 7. «تاملاتی در تاریخ اندیشه و روشنفکری در ایران دوره قاجار»، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش 5، بهار 1394، صص 65-51.
 8. «فقر توهم­ نگاری در بازنمایی تاریخ معاصر ایران: نقدی بر "آرا و عقاید" عبدالله شهبازی»، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، س2، ش 6 و 7، تابستان و پاییز 1394، صص35-48.
 9. «حکایت آشفتگی دورۀ مشروطه: نگاهی به کتاب خاطرات و سفرنامه میرزا امان ­الله بختیاری»، مجله فرهنگ امروز، ش12، مرداد 1395، صص96-97.­
 10. «بررسی جریان تاریخ‌نگاری فارسی تا پایان سدۀ ششم هجری»، در کریمانه به مناسبت شصت‌وشش سالگی عبدالکریم جربزه‌دار، به خواستاری جمشید کیان­فر، قم: عطف، 1396، صص705-716.

 

ج-  مقاله همایشی

 1. پذیرش مقاله «فعالیت احزاب فارس در جنگ جهانی اول، در همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول، شیراز، آبان 1389.
 2. ارائه مقاله «بررسی زمینه ها و عوامل تحول ادبی در ایران: از آغاز قاجاریه تا پایان پادشاهی ناصرالدین شاه، در: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای، دانشگاه بیرجند، آبان 1389.
 3. ارائه مقاله «فرایند شکل گیری شهر سرپل ذهاب»، همایش بین­المللی «Toward Human Intellectual Construction in Kurdistan Garmsir»، دانشگاه گرمیان در خانقین، کشور عراق، اردیبهشت 1396.
 4. ارائة مقاله «مروری بر مجله پیام نو، ارگان انجمن فرهنگی ایران و شوروی: 1323-1357»، همایش ملی تاریخ مطبوعات ایران، پژوهشکده اسناد آرشیو ملی ایران، اردیبهشت 1396.
 5. ارائه مقاله «تاریخ­نگاری محمدحسین و محمدعلی فروغی»، همایش ملی زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان فروغی، پژوهشکده اسناد آرشیو ملی ایران و انجمن صنفی پژوهشگران تاریخ، آذر 1396.
 6. ارائۀ مقاله «تاریخ روسیه در نخستین گزارش­های مورخان عصر قاجار»، همایش ملی دوسالانۀ مطالعات قاجار، پژوهشکده اسناد آرشیو ملی ایران و انجمن مطالعات قاجار، اسفند 1396.

 

د-  مقاله دانشنامه ­ای

 1. «سبزوار»، دانشنامه جهان اسلام (با همکاری بابک روح­ الامینی)، جلد 22
 2.  «سرپل ذهاب»، دانشنامه جهان اسلام، جلد 23
 3. «سوسنگرد»، دانشنامه جهان اسلام، جلد 25
 4. «شرف­ الملک علی جندی»، دانشنامه جهان اسلام، جلد 26
 5. «سینیز»، دانشنامه جهان اسلام (با همکاری حسین کیان­ راد)، جلد 26

 

هـ- یادداشت­­ در روزنامه­ ها و مجلات

 1. «بررسی فعالیت­های انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی (1321-1332)»، روزنامه شرق، ضمیمه، س 10، ش 1685، 12 اسفند 1391، ص 16.
 2. «نخبگان و روشنفکران عملگرا و بنیادهای فرهنگی عصر پهلوی دوم»، فرهنگ امروز، ش 5، اردیبهشت 1394، صص 89-86.
 3. «مکتب ناپلئون: مروری بر روند اعزام محصلان ایرانی به فرانسه از جنگ­های ایران و روس تا پایان حکومت پهلوی»، فرهنگ امروز، ش 7، شهریور 1394، صص 84-81.

 


مقالات در دانشنامه جهان اسلام