محسن معصومی
سال تولد

1348

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مدیرگروه مطالعات شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا

گروه

شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا

پست الکترونیکی

m.maesoumi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جنگ؛ ایران پس از اسلام
جیره
چاووش (چاوش )
چک
خادم
خادم الحرمین
خالصه
خنجر
دارالایتام
جار(۲)