علی  کیانی فلاورجانی
سال تولد

1366

سمت ها

عضو هیأت علمی

استادیار 8

مسئول شاخه ادبیات فارسی در عهد صفوی، سبک هندی و شبه قاره

گروه

ادبیات و زبان ها

پست الکترونیکی

a.kiani@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
رمزی کاشانی، محمد هادی
روح الامین شهرستانی، میر محمد