عبدالکریم عطارزاده
سال تولد

1343

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه صنایع دستی وباستانشناسی _معماری عمومی

گروه

هنرومعماری

پژوهشکده علوم انسانی

پست الکترونیکی

a.attarzadeh@rch.ac.ir

نام و نام خانوادگی : عبدالکریم عطارزاده
کارشناسی : باستان شناسی و تاریخ هنر از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد : باستان شناسی و تاریخ هنر دوره اسلامی ازدانشگاه تربیت مدرس (موضوع پایان نامه: آرایه های چوبی درمعماری اسلامی دوره های زند و قاجار)
دکتری: باستان شناسی و تاریخ هنر دوره اسلامی از دانشگاه تهران(موضوع پايان نامه: تأثیرات انقلاب صنعتی برصنایع دستی ایران براساس مقایسه تحليلي آثار )
تهران

مقالات تألیف شده برای جلدهای مختلف دانشنامه جهان اسلام:

1-جوسق الخاقانی(کاخی ازخلفای عباسی)
2-جهازمحل(کاخی در مالدوی هند از دوره اسلامی)
3-چهارباغ(معنی و مفهوم و ساختار آن در جهان اسلام)
4-چهلستون اصفهان(معرفی کاخ دوره صفوی)
5-چهلستون کابل(معرفی کاخی با این نام در افغانستان)
6-حافظیه(معرفی معماری مقبره حافظ)
7-حصن الاکراد(قلعه ای در سوریه-معرفی معماری و تزیینات)
8-قلعه حلب(در شهرحلب سوریه-معرفی معماری و تزیینات)
9-مسجد و مقبره حموده پاشا(درسوریه-معرفی معماری وتزیینات)
10-حوض و حوضخانه(معرفی طرحها، ساختارها و تزیینات درجهان اسلام)
11-خاتمکاری(تعریف، تاریخ و ساختار آن درجهان اسلام)
12-خانه سازی در امارات متحده عربی(تاریخچه، معماری و تزیین)
13-خانه سازی در لبنان(تاریخچه، معماری و تزیین)
14-خانه سازی درآسیای مرکزی(تاریخچه، معماری و تزیین)
15-خانه های مسلمانان درچین(طرح و ساختار)
16-قصرخورنق(در شهر حیره در نزدیکی بغداد)
17-برجهای خرقان(معماری و تزیینات)
18-مسجد جامع دزفول(طرح و ساختار و تزیینات)
19-دیرالجاثلیق(ویرانه های صومعه ای در کنار بغداد)
20-شمعدان(تاریخ و ساختار و هنرنمایی در جهان اسلام)
21- درسازی در جهان اسلام(تاریخچه، ساختار، تزیینات و معنا)
22-هنر و معماری در دوره زندیه
23-برج رسکت(از ساختار تا تزیین)
24- خانه سازی درقطر(تاریخچه، طرح و ساختار)
25-خانه سازی در اردن(از ابتدا تا دوره معاصر)
26-خربه البیضا(کاخی اموی در سوریه)
27-خربه المفجر(کاخی اموی در اردن)
28-خربه المنیه(قصری اموی در فلسطین اشغالی)
29- معرفي و نقد و تحليل آثار محمد تقي ذوفن ( مقاله مشترك)
30- معرفي و نقد و تحليل آثار محمود دهنوي ( مقاله مشترك)
31- معرفي و نقد و تحليل آثار رسام عرب زاده ( مقاله مشترك)
32- معرفي و نقد آثار استاد دوره عثماني ، خيرالدين معمار
33-معرفي بقعه دوازده امام ، بنايی در يزد
34-معرفي مسجد درويش پاشا ( بنايي عثماني در دمشق)
35- معرفي و نقد آثار نگارگر معاصر (جواد رستم شيرازي)
36- معرفي دولمه باغچه سراي ( كاخي از عثمانيان در استانبول)
37- معرفي داوود آغا (معماری از دوره عثمانی در ترکیه)
38- معرفي مدرسه ركنيه ( بنایی در یزد)
39- ساباط ، بنایی در دوره اسلامی ( مقاله مشترک )
40- ستون و ستون سازی در جهان اسلام ( مقاله مشترک )
41- تاريخ و ساختار معماري مسجد سپهسالار تهران ( مقاله مشترك)
42- تاريخ و ساختار گنبد سلطانيه( معماري و تزيينات)
43- وضعيت سفالگري معاصر در سرزمينهاي جهان اسلام
44- معرفي و بررسي آثار معمار دوره عثماني، دالغيچ احمد آغا
45- رباطها ، پايگاه هاي نظامي در قرون اوليه اسلامي ( مقاله مشترك)

46-پايگاه نظامي – امنيتي رباط سوسه در تونس ( معماري و تزيينات و تاريخ)

47- مسجد جامع كبير سوسه در تونس ( معماري و تزيينات و تاريخ)

48- سلجوقيان تركيه ، هنر و معماري

49- سنگاب در جهان اسلام ( از ساختار تا تزيينات و فرهنگ ، مقاله مشترك)

50- ساسانیان( هنر و معماری)

51- شمسه( نقش و نگار شمسه در هنر جهان اسلام

مقالات  چاپ شده  در دایره المعارف تشیع

1- مهرسازی

2- مرصع کاری
مقالات در مجلات و همایشها و طرحهای پژوهشی

1-کاخ ساسانی خورنق از افسانه تا واقعیت در مجله رهپویه هنر شماره 1 -1385
2-مقدمه ای بر تاریخچه گرد آوری آثار اسلامی و مجموعه داری در سرزمینهای اسلامی ، اروپا و آمریکا در رهپویه هنر شماره 9تابستان 1388
3-ویژگی های کلی قاب آیینه های دوره قاجار با معرفی نمونه های موجود در چند موزه کشور ، مجله رهپویه هنر ، دوره سوم ، شماره 13 ، تابستان1389
4-نماینده دانشگاه سوره در اجرای طرح « بررسی شیوه های طراحی در منطقه قم» با مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران در سال 1380
5-نماینده دانشگاه سوره برای اجرای طرح « بررسی شیوه های طراحی در منطقه گلستان» با مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران در سال 1380
6-نماینده دانشگاه سوره برای اجرای طرح « بررسی شیوه های طراحی در منطقه سمنان» با مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران در سال 1380
7-نماینده دانشگاه سوره برای اجرای طرح « بررسی شیوه های طراحی در منطقه قم» با مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران در سال 1381
8- قداست هنر نگارگری در هم اندیشی مبانی هنرهای سنتی فرهنگستان هنر درسال1385
9-بررسی تطبیقی کاخهای چهلستون قزوین و اصفهان در کنگره بین المللی قزوین عصر صفوی دراردیبهشت 1386 در دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )قزوین
10-سخنرانی وارایه مقاله چهلستون اصفهان از روزنی دیگر در مجموعه مقالات معماری و شهرسازی گردهمایی مکتب اصفهان نشر فرهنگستان هنر 1387
11-خطوط کوفی مساجد تاریخی قزوین در اولین همایش سراسری علمی پژوهشی نماز در آیینه فرهنگ و هنر بیرجند سال
12-عضو گروه تدوین کتاب مبنایی هنر اسلامی از طرف سازمان سمت1389
13-سخنرانی وارایه مقاله باعنوان"بررسی تزیینات درها و روزنهای چوبی در معماری دوره قاجاریه" در همایش فرهنگ و هنر قاجار تبریز توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز سال 1389
14-مقاله « سلسله مراتب فضایی ، حرمت و محرمیت در خانه سازی جهان اسلام در همایش معماری و شهرسازی » دانشگاه هنر اسلامی ، تبریز سال 1389
15-سخنرانی وارایه مقاله باعنوان"تأثیرانقلاب صنعتی برنقاشی ایران براساس مقایسه آثار"درهشتمین دوسالانه نگارگری ایران سال1390
16-سخنران وعضوهیأت رییسه همایش مراغه درگذرزمان درمراغه،1390
17-سخنرانی و ارایه مقاله با عنوان هنر، پیام نگار اندیشه ها و اهداف اسلامی در همایش هنراسلامی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
18- تاثير انقلاب صنعتي بر نقاشي دوره قاجار در همايش دو سالانه ملي هنرهاي تجسمي ايران (مقاله مشترك)
19- نقش انقلاب صنعتي در صنايع دستي ايران در مجله علمي پژوهشي مطالعات تاريخ اسلام ( مقاله مشترك)
20- تاريخ هنر ايران در گذر از باستان شناسي تا پژوهش هنر ( همايش آسيب شناسي وضعيت تاريخ نگاري هنر ايران (فرهنگستان هنر
1392)

مقالات ونوشته های ارایه شده درسایر مجلات وروزنامه ها

1-نگاهی اجمالی به حرمت وقداست درهنراسلامی
2-نقاشی روی شیشه بامعرفی استادمهرآوری
3-آداب و رسوم در هنرهای سنتی
4-مقبره تاج محل،آنجاکه عشق جاودانه می شود
5-زیبای مقدس،خاتمکاری بامعرفی استادمحمدهادی گلریزخاتمی
6-تراش شیشه،هنردیروزبرای مشتاقان امروزبامعرفی استادقلی زاده
7-معبدچغازنبیل،نشانه دین باوری ایرانیان باستان
8-هنرهای سنتی چیست؟صنایع دستی کدام است؟
9-با باستان شناسی بیشتر آشناشویم
10-نقاشی روی چوب میراثی برای تزیینات امروز
11-تپه سیلک مأمن ایرانیان قدیم
12-دست ابزارهای آدمی ازآغازتابعد
13-اهرام ثلاثه،قله هایی به بلندای خورشید
14-شکوه تخت جمشید
15-هفت اثرایرانی ثبت شده بین المللی
16-درباره میراث فرهنگی
17-امت واحده وهنرمسلمانان
18-تابلوی خاطرات پیشینیان
19-تاریخ هنرهای سنتی
20-اعتبارتاریخی صنایع دستی
21-صنایع دستی رادریابید

خلوت نوشته هایی قصه وشعرگونه،چاپ شده درمجلات خانوادگی وروزنامه ها:
رنج خوشبختی - سزای شکستن عشق و غرور - تلخ و شیرین - تاوان یک اشتباه - کودک خیابانی - تبعات سنگین زیاده خواهی - یاعلی گفتیم وعشق آغازشد- مناره های التماس بوسه گاه زیارت تنهاچرا؟ - ای فراسوی عشق وانتظار،بیا نجوای شمع وپروانه خیال تو- به کدامین گناه کشته شدند؟ - خانه سبزکجاست؟ - من کجا،توکجا احساس یک سپاس نمازگزار عشق خلق اثر و .......................

سوابق آموزشی
عضوهیأت علمی گروه هنرهای اسلامی دانشكده هنر دانشگاه سوره از 1375 تا كنون
1-تدریس هنر در تمدن اسلامی 1و2 در دانشگاه هنر و دانشگاه سوره از 1375
2-تدریس هنر در تاریخ 1و2 در دانشگاه هنر و دانشگاه سوره از 1376
3-تدریس آشنایی با هنرهای سنتی در دانشگاه سوره از1380
4-تدریس آشنایی با هنرهای اسلامی در دانشگاه سوره، دانشگاه تهران و مرکز علمی کاربردی از 1380
5-تدریس مبانی هنرهای اسلامی در دانشگاه سوره از 1381
6-تدریس آشنایی با هنر اسلامی ایران در دانشگاه سوره و دانشگاه تهران از 1382
7-تدریس آشنایی با معماری و هنر اسلامی در دانشگاه تهرا ن در مقطع کارشناسی ارشداز1387
8-تدریس آشنایی بامتون کهن درمقطع کارشناسی ارشد دردانشگاه سوره از1389
9- تدریس درس حکمت هنر اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد معماری و نقاشی از 1390
10- تدریس درس تاریخ هنر جهان از 1390
11-تدريس مطالعات تطبيقي هنر اسلامي در مقطع ارشد هنر اسلامي از 1392

12- تدریس تاریخ هنر ایران در مقطع ارشد بنیاد ایران شناسی
13-سمينار و مقاله در مقطع ارشد صنايع دستي از

سوابق فعالیتهای حرفه ای
1-برگزاری مراسم روز جهانی صنایع دستی در دانشگاه سوره در سالهای 1378-1378-1379-1380
2-گذراندن کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه دانشگاهی در سال 1386.
3-گذراندن کارگاه طراحی سنتی و تذهیب
4-کسب عنوان پژوهشگر برتر دردانشگاه سوره در سال 1389.
5-مسئول انتخاب برجستگان صنایع دستی ازطرف حوزه هنری
6-راهنمایی و مشاوره و داوری دهها پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاههای سوره، تهران، بین المللی امام خمینی(ره) و آزاد
7-راهنمایی دهها پایان نامه کارشناسی
8- شركت در نمايشگاه آثار هنري اعضاي هيئت علمي دانشگاه سوره 1391
9- سخنراني در همايش آسيب شناسي تاريخ هنر اسلامي
10- شركت در نمايشگاه بزرگ آثار هنري – علمي – فرهنگي استادان دانشگاه سوره در موزه امام علي (ع)

سوابق مدیریت اجرایی
1-مدیر گروه صنایع دستی دانشگاه سوره از 1375 تا 1379
2-معاون آموزشی دانشگاه سوره از سال1379تا1382
3-مدیر گروه مدیریت فرهنگی و هنری دانشگاه سوره سال1382
4-مسئول شاخه باستان شناسی دانشنامه جهان اسلام از سال 1384 تا كنون
5-مسئول شاخه صنایع دستی دانشنامه جهان اسلام از سال 1384 تا كنون
6-مسئول شاخه معماری عمومی دانشنامه جهان اسلام از سال 1384 تا كنون
7-مدیر اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره از سال1387
8--معاون آموزشی دانشگاه سوره از1388تاکنون

9-سرپرست دانشکده معماری دانشگاه سوره از 1393 تا 1394

 

کتاب:
1-دایره المعارف خانه های تاریخی(بخشهای استانهای تهران و فارس)
2-چهل در فرهنگ و تمدن اسلامی(بخشهای چهلستون اصفهان و چهلستون کابل)
3-تاريخ هنر در جهان اسلام ( هنرهاي صناعي ) در دست چاپ ، سازمان سمت
4-عضوهیأت علمی پژوهشی(پاره وقت) بنیاد دایره المعارف اسلامی از 1383 تا کنون


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جوسق الخاقانی
جهازمحل
حموده پاشا مسجد و مقبره
حوض/ حوض خانه
خاتم کاری
خانه در کشورهای مسلمان (۴) کشورهای خلیج فارس
خانه در کشورهای مسلمان (۵) شامات
خانه در کشورهای مسلمان (۶) آسیای میانه و سرزمینهای ترک نشین
خربة البیضاء
خربة المفجر