الهام امینی کاشانی
سال تولد

1361

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه اندلس _ مغرب و شمال افریقا

گروه

مطالعات غرب جهان اسلام

پست الکترونیکی

e.amini@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
درنگیانا ← سیستان
دکاله
دکالی ابوعبدالله محمدبن محمدبن محمدبن علی بن احمد دکالی هلالی سلوی
دیاله
رابغ
رباط (۲)
دوعن (دوعَن)
رستاق (۱)
رمادی
ریف