اکرم  ارجح
سال تولد

1340

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مدیرگروه هنر و معماری

مسئول شاخه معماری مذهبی

گروه

هنرومعماری

پست الکترونیکی

a.arjah@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
بریتانیا موزه و کتابخانه
بش قارداش
بشنداس
بقعه
تخت مرمر از قدیمترین بناهای سلطنتی تهران و نیز نام تختی در مجموعة کاخ گلستان .
جنید سلطانی
جیوشی مسجد
چتخان کاگنبد
خانقاه (۱)
خانه