جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ط

از حروف الفبای فارسی - در ادبیات عرب - در ادبیات ترکی - در ادبیات اردو

طاب --> جَرّاحی

طابران --> طوس

طاحون --> آسیاب

طارق بن زیاد

سردار آفریقایی فاتح اندلس (قرن1)

طارق، سوره

سوره هشتاد و ششم قرآن

طارُم

ناحیه ای تاریخی در کنار رود قزل اوزن و امروزه شهر و شهرستانی در استان زنجان

طاشکبری زاده --> طاشکوپری زاده

طاشکوپری زاده

خاندانی ترک که دانشمندان زیادی از بین آنها برخاسته اند: - مصطفی خلیل الدین، مدرس (قرن9و10) - احمدبن مصطفی بن خلیل، مؤلف دائرة المعارف، قاضی، تذکره نویس (قرن10) - کمال الدین محمدبن احمد، مورخ و شاعر (قرن10)

طاشلیجه لی یحیی

شاعر خمسه سرای عثمانی (قرن10)