جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ش

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در اردو - در ترکی

شاب الظریف

شاعر عرب (قرن7)

شابران/ شاوران --> شروان (1)

شابی، ابوالقاسم بن محمد بن علی

شاعر تونسی (قرن14)

شاپور

نام سه تن از پادشاهان ساسانی - شاپور اول - شاپور دوم - شاپور سوم

شاپور بن سهل

از پزشکان اوایل دوره اسلامی (قرن3)

شاپور تهرانی

شاعر ایرانی عهد صفوی (قرن11)

شاپور شهبازی، علیرضا

باستانشناس و ایرانشناس ایرانی (قرن14)

شاپور، رود

رودی در استان فارس

شاپور، شهر --> بیشاپور