جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ح

از صامتها، هشتمین حرف از حروف الفبای فارسی، ششمین حرف از الفبای عربی،و هشتمین حرف از حروف ابجد که در حساب جمل معادل عدد هشت است.

حابس بن سعد طائی

صحابی و از بزرگان قبیله طی

حاتم اصّم

زاهد، محدث حنفی مذهب و صوفی مشهور در خراسان (قرن3)

حاتم بن هَرثَمه

از سرداران عباسیان در روزگار هارون و پسرانش امین و مأمون (قرن3)

حاتم بیگ اردوبادی

وزیراعظم شاه عباس اول صفوی (قرن10و11)

حاتِم طائی

شاعر دوره جاهلی عرب و مظهر بخشندگی

حاتمی، علی

کارگردان، فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس معاصر ایرانی (قرن14و 15)

حاتمی، محمد بن حسن

شاعر، کاتب، نقاد و لغوی بغدادی (قرن4)

حاج آقا محمد ایرانی مجرد

معروف به حاج آقا محمد،از متخصصان موسیقی دستگاهی ایران (قرن14)

حاج آقا نورالله اصفهانی -->