جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ث

ار حروف الفبای فارسی و عربی

ثابت الله آبادی، میرمحمد افضل

شاعر شبه قاره (قرن11و12)

ثابت بن ابراهیم حرّانی --> ابن زهرون، ثابت بن ابراهیم

ثابت بن اَسلم بُنانی

از بزرگان تابعین و محدّثان بصره (قرن2)

ثابت بن اسلم حلبی

فقیه و نحوی و قاری شیعی اهل حلب (قرن5)

ثابت بن حَزْم

محدّث مالکی مذهب اهل سرقسطه (قرن3و4)

ثابت بن دینار --> ثُمالی، ابوحمزه ثابت بن دینار

ثابت بن سنان

طبیب و مورخ برجسته دربار خلفای عباسی (قرن3و4)

ثابت بن ضحّاک --> زید بن ثابت

ثابت بن عَجلان انصاری

محدث تابعی شیعی