جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ب

دومین حرف از الفبای عربی و فارسی و بسیاری از الفباهای دیگر 1)‌ در زبان عربی 2) در زبان فارسی 3) در زبان ترکی 4) در عرفان اسلامی

با

کلمه ای در آغاز نام افراد و، در مرحله ثانوی، نام خاندانها، رایج در جنوب عربستان

با فقیه

خاندانی از سادات باعلوی تریم در حضرموت

باب (1)

(باب الله)، عنوان و صفتی برای حضرت رسول وائمه اثناعشر در برخی از احادیث

باب (2)

نزد اسماعیلیه باب یکی از مراتب محسوب می شد.

باب (3)

عنوان برخی از مشایخ صوفیان آسیای مرکزی

باب (4)

در، دروازه - در مساجد و مقابر و امثال آنها - در استحکامات نظامی

باب الابواب

نام شهر دربند در دوره اسلامی واقع در داغستان

باب الجنة --> قزوین

باب السّعادة --> استانبول