جستجوی

مدخل

تعداد251مدخل یافت شد

ی

از حروف الفبای فارسی، عربی، ترکی و اردو

یابره

شهری در اندلس و امروزه شهری در جنوب پرتقال، که گروهی از علمای اسلام بدان منسوبند.

یابِسَه --> مَیورقه

یأجوج و مأجوج

نام دو قبیله اساطیری مذکور در تورات و قرآن

یاحقی، پرویز

نوازنده ایرانی ویلن (قرن14)

یاحقی، حسین

موسیقیدان ایرانی، نوازنده ویولن و کمانچه (قرن14)

یادگار

اثر و نشان باقی مانده از کسی - در زمینه سکه شناسی رایج شدن سکه هایی که در شرایط خاص و برای مقاصد غیرمعمول ضرب می شدند.

یادگار ، مجله

مجله ای ادبی به مدیریت عباس اقبال آشتیانی در دهه بیست شمسی

یادگار، محمد

از شاهزادگان تیموری (قرن9)

یار احمدزایی

طایفه بزرگ بلوچ

یارغو

دادگاه مسئول رسیدگی به جرائم کارگزاران و امرای مغول

یارکند

شهری در چین که ساکنان آن بیشتر مسلمانان ترک زبانند و بیش از 120 مسجد دارد.

یاری هروی مذهب

نقاش و خوشنویس عصر تیموری(قرن9و10)

یازجی، خاندان

از خانواده های ادیب مارونی در سوریه و لبنان (قرن13و14) - شیخ ناصیف بن عبدالله - ابراهیم - خلیل - ورده - حبیب

یازده سپتامبر، رویداد

واقعه تروریستی در آمریکا که به دخالت نظامی آمریکا در افغانستان و عراق انجامید.