جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

گرگان

رود، شهرستان و شهری در استان گلستان - گرگانی، گویش - گرگان، مسجد جامع، از مساجد دوره سلجوقی

گرگان، خلیج --> خلیج گرگان

گرگانج

شهری قدیمی در ماوراءالنهر

گرگانی، فخرالدین اسعد --> فخرالدین اسعد گرگانی

گرگن جنوبی --> مبارکه

گرگین خان گرجی

حاکم قندهار در عهد شاه سلطان حسین صفوی که موجبات عصیان افغانها و انقراض صفویه را فراهم کرد (قرن12)

گرمابه --> حمّام

گرمرودی، عبدالفتّاح

دبیر و مؤلف دوره قاجار (قرن12و13)

گرمسار

شهرستانی در استان سمنان

گرمسیر --> قشلاق