جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

گل گلاب، حسین

گیاهشناس ایرانی (قرن14)

گل گنبد، آرامگاه

آرامگاه محمد عادلشاه در بیجاپور هند (قرن11)

گل و بتّه

از نقوش مشهور در هنرهای ایرانی

گل و مرغ، مکتب

مکتبی در نقاشی، جلد سازی، تذهیب و فرشبافی ایران

گل و نوروز --> خواجوی کرمانی

گلاب

مایعی خوشبو که عمدتاً از برگ گلِ محمدی به دست می‌آید. - تاریخچه تولید - شیوه های تولید سنتی گلاب - مراکز مهم تولید گلاب - تجارت گلاب در جهان اسلام کاربردها 1. در فرهنگ دینی 2. آرایشی 3. خوراکی 4. پزشکی و درمانی 5. در فرهنگ عامیانه 6. مراسم گلاب گیران 7.

گلابتون دوزی --> رودوزی؛زری دوزی

گلابی

میوه درختی از نوع پوروس

گلاشکرد

بخشی در شهرستان کهنوج

گلاوا

از قبایل بربر در مراکش

گلبانگ

در قدیم از آداب صوفیه

گلبدن بیگم

شاهزاده بابری، صاحب کتاب "همایون نامه"(قرن10و11)

گلبرگه

شهری در ایالت میسور در هند - گلبرگه، جامع

گلبنگیان، سرکیس

از سرمایه داران نفتی ارمنی و وزیرمختار ایران در فرانسه (قرن13و14) - گلبنگیان، موزه: موزه ای در لیسبون دارای آثار هنری ارزشمند و نسخ خطی اسلامی

گلپایگان

شهر و شهرستانی در استان اصفهان