جستجوی

مدخل

تعداد316مدخل یافت شد

گلاوا

از قبایل بربر در مراکش

گل بابا

اصطلاح و لقب درویش و پیر طریقت بکتاشی

گلبانگ

در قدیم از آداب صوفیه

گلبدن بیگم

شاهزاده بابری، صاحب کتاب "همایون نامه"(قرن10و11)

گلبرگه

شهری در ایالت میسور در هند - گلبرگه، جامع

گلبنگیان، سرکیس

از سرمایه داران نفتی ارمنی و وزیرمختار ایران در فرانسه (قرن13و14) - گلبنگیان، موزه: موزه ای در لیسبون دارای آثار هنری ارزشمند و نسخ خطی اسلامی

گلپایگان

شهر و شهرستانی در استان اصفهان

گلپایگانی، جمال الدین

فقیه امامی (قرن 14)

گلپایگانی، محمدرضا

از مراجع بزرگ تقلید و مدرس حوزه علمیه قم (قرن13و14)

گلپر

گیاهی از تیره چتریان

گلچین گیلانی

تخلص "مجدالدین میرفخرائی"، شاعر ایرانی (قرن14)

گلچین معانی، احمد

شاعر، کتابشناس و محقق ایرانی (قرن14)

گل خاتون

ملکه سلطان حیدر، سلطان کشمیر و بانی مدارسی برای آموزش زنان (قرن9)

گلداسمید، سر فردریک جان

مأمور انگلیسی تعیین خط مرزی ایران و افغانستان (قرن13)

گلدسته --> مِنار