جستجوی مدخل



الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

گردو

درختی که به سبب میوه و چوب آن معروف است.

گردیز

شهری قدیمی در افغانستان

گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک --> زین الاخبار

گردیزی، عبدالحی بن ضحاک --> زین الاخبار

گرز

نوعی سلاح جنگی در قدیم

گرسیف

موضعی تاریخی در مراکش

گرشاسب

از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، پهلوان ایرانی و نیای رستم

گرشاسب نامه

منظومه ای حماسی سروده اسدی طوسی (قرن5)

گرشک

شهری در ساحل رود هیرمند در جنوب افغانستان

گرگ

جانوری وحشی از تیره سگ ها