جستجوی

مدخل

تعداد316مدخل یافت شد

گز (3)

شهری در اصفهان

گزرِ دشتی --> شقاقل

گزنه

از گیاهان علفی با مصارف دارویی

گزی، عبدالکریم

از علمای اصفهان، مؤلف "تذکرة القبور" (قرن13و14)

گشتاسب نامه

اثری منظوم از ابومنصور دقیقی، شاعر عصر سامانی، مشتمل بر هزار بیت که در شاهنامه فردوسی آورده شده است (قرن 4).

گشنیز

سبزی خوراکی از تیره چتریان با مصارف دارویی

گفتگوی ادیان

نظریه ای برای دستیابی به وجوه مشترک در میان ادیان الهی

گفتگوی تمدنها

نظری ارائه شده توسط محمد خاتمی در مقابل تئوری برخورد تمدنها

گکهر

از قبایل مسلمان در پاکستان و هند

گگبوزه

شهری قدیمی در آناطولی

گل آرا --> آران و بیدگل

گلاب

مایعی خوشبو که عمدتاً از برگ گلِ محمدی به دست می‌آید. - تاریخچه تولید - شیوه های تولید سنتی گلاب - مراکز مهم تولید گلاب - تجارت گلاب در جهان اسلام کاربردها 1. در فرهنگ دینی 2. آرایشی 3. خوراکی 4. پزشکی و درمانی 5. در فرهنگ عامیانه 6. مراسم گلاب گیران 7.

گلابتون دوزی --> رودوزی؛زری دوزی

گلابی

میوه درختی از نوع پوروس

گلاشکرد

بخشی در شهرستان کهنوج