جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

گاوخونی

مردابی در جنوب شرقی اصفهان

گاوزبان

گیاهی دارویی از تیره گاوزبانیان

گاوشیر

صمغ و گیاهی از تیره چتریان با برگهای معطر با استفاده های دارویی

گاولگره

استحکامات و برج و باروهای نظامی در بِرار هند

گاومیش

حیوانی پستاندار و علفخوار از خانواده گاویان

گاوور

"گاوور داغلاری"، سلسله کوههایی در ترکیه

گایگر، برنهارد

خاورشناس لهستانی و محقق زبانها و مطالعات هند و ایرانی (قرن13و14)

گایگر، لودویگ ویلهلم

زبانشناس آلمانی، محقق زبانهای هند و ایرانی و صاحب "طرح زبانشناسی ایران" (قرن13و14)

گائو

شهری در کشور مالی در افریقا

گبر

اصطلاحی که در ادب فارسی به زرتشتیان اطلاق می شود.