جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

گالیف، میر سعید سلطان

از معتقدان به کمونیسم ملی و همخوانی آن با اسلام که به دستور استالین اعدام شد (قرن13و14)

گاماسب، رود

یا گاماسیاب، رودی در غرب ایران

گامبرون --> بندرعباس

گامبیا

کشور آفریقایی مشترک المنافع - معماری

گاه شماری --> تقویم

گاهنامه --> تقویم

گاو

حیوان اهلی پستاندار نشخوار کننده

گاوان، محمود --> محمود گاوان، خواجه عمادالدین

گاوباره

حکومتی در طبرستان (قرن1و2)

گاوبندی

"پارسیان" کنونی، شهری در استان هرمزگان