جستجوی

مدخل

تعداد316مدخل یافت شد

گلدشت --> نجف آباد

گلزار

شهری در شهرستان بردسیر در استان کرمان

گلستان (1)

استانی در شمال ایران و نیز نام پارک جنگلی وسیعی در این استان

گلستان (2)

از برجسته‌ترین آثار ادب فارسی، اثر سعدی شیرازی (قرن6و7)

گلستان، عهدنامه

قرارداد صلح میان ایران و روسیه در 1228 که به موجب آن بخشهایی از قفقاز و گرجستان از خاک ایران جدا شد.

گلستان، کاخ

مجموعه کاخها و بناهائی در داخل ارگ تهران - آلبومخانه کاخ

گلستان، کاوه

عکاس، خبرنگار و فیلمبردار ایرانی (قرن14)

گلستانه، ابوالحسن

مورخ و دیوان سالار دوره افشاریان (قرن12)

گلستانه، علاءالدین میرزا

از عالمان برجسته عصر صفوی(قرن11و12)

گلستانه، علی اکبر

خوشنویس ایرانی (قرن14)

گلستان هنر

رساله ای در هنر خوشنویسی، زندگینامه خوشنویسان و هنرمندان از قاضی احمد منشی (قرن10)

گل سرخ --> گُل

گل سرشور

گِلی که در قدیم برای شستشوی سر و بدن استفاده می شد.

گلشائیان، عباسقلی

از سیاستمداران دوره پهلوی (قرن14)

گلشن ابراهیمی --> تاریخ فرشته