جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

گلپایگانی، جمال الدین

فقیه امامی (قرن 14)

گلپایگانی، محمدرضا

از مراجع بزرگ تقلید و مدرس حوزه علمیه قم (قرن13و14)

گلپر

گیاهی از تیره چتریان

گلچین گیلانی

تخلص "مجدالدین میرفخرائی"، شاعر ایرانی (قرن14)

گلچین معانی، احمد

شاعر، کتابشناس و محقق ایرانی (قرن14)

گلداسمید، سر فردریک جان

مأمور انگلیسی تعیین خط مرزی ایران و افغانستان (قرن13)

گلدسته --> مِنار

گلدشت --> نجف آباد

گلزار

شهری در شهرستان بردسیر در استان کرمان

گلستان (1)

استانی در شمال ایران و نیز نام پارک جنگلی وسیعی در این استان

گلستان (2)

از برجسته‌ترین آثار ادب فارسی، اثر سعدی شیرازی (قرن6و7)

گلستان هنر

رساله ای در هنر خوشنویسی، زندگینامه خوشنویسان و هنرمندان از قاضی احمد منشی (قرن10)

گلستان، عهدنامه

قرارداد صلح میان ایران و روسیه در 1228 که به موجب آن بخشهایی از قفقاز و گرجستان از خاک ایران جدا شد.

گلستان، کاخ

مجموعه کاخها و بناهائی در داخل ارگ تهران - آلبومخانه کاخ

گلستان، کاوه

عکاس، خبرنگار و فیلمبردار ایرانی (قرن14)