جستجوی

مدخل

تعداد799مدخل یافت شد

کافرکوب --> خَشَبیّه

کافرون، سوره

صد و نهمین سوره قرآن

کافرها --> نورستان

کافری، زبانها --> نورستان

کافور

صمغی درختی همیشه سبز با کاربردهای طبی

کافور، ملک --> ملک کافور

کافور اخشیدی

"ابوالمسک" امیر اخشیدی مصر و ممدوح مشهور متنبی (قرن4)

کافی

کتاب مهم کلینی و از کتب اربعه شیعه

کافیه

کتاب مهم ابن حاجب در نحو عربی (قرن7)

کاکر

گروهی از پشتون های مستقر در جنوب شرقی افغانستان و بلوچستان پاکستان

کاکس، پرسی

افسر و سیاستمدار بریتانیایی در ایران دوره قاجار (قرن13و14)

کاکوری، حبیب حیدر

صوفی هندی و از مشایخ قلندریه و صاحب آثاری در عرفان (قرن12)

کاکویه، آل

سلسله حاکم بر بخشهایی از مرکز و غرب ایران (قرن5و6)

کاکی

شهری در شهرستان دشتی در استان بوشهر

کالابریا --> قلوریه