جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

کاخک

شهری در گناباد در استان خراسان

کار

فعالیتی که فرد در ازای انجام آن مزدی دریافت می کند. ارزش کار در قرآن و فقه اسلامی

کار/ کار عمل

از انواع قالبها و شیوه های اجرای موسیقی سنتی

کارا دو وو، برنار

خاورشناس فرانسوی، محقق در زمینه فرهنگ اسلامی بویژه فلسفه و ترجمه های دوره اسلامی (قرن13و14)

کارابوک

شهری در ناحیه غربی دریای سیاه و استانی به مرکزیت این شهر در ترکیه

کارای، رفیق خالد

مقاله نویس، فکاهی نویس و داستان نویس ترک (قرن13و14)

کاربندی

یکی از تزیینات بسیار کهن و زیبای معماری سنتی ایرانی

کارتاژ --> قرطاجنه (1)

کارته

ناحیه ای در مالی

کارتوخا --> غَرناطه