جستجوی

مدخل

تعداد799مدخل یافت شد

کالبدشناسی

شاخه ای از علم طب که به بررسی ساختمان و شکل اعضای بدن می پردازد.

کالدِر، نورمن

خاورشناس انگلیسی و محقق در زمینه فقه و حقوق اسلامی (قرن14)

کال شور

نام چند رود در نقاط مختلف ایران - در جاجرم - در جوین - در سبزوار

کالِف

شهری بر ساحل جیحون

کالی به کالی --> سَلَم

کالیکات

شهری بندری در ایالت کرالا در جنوب هند

کالیمانتان

از جزایر اندونزی

کامبای --> کَمبایَت

کامبخش، سیف الله

باستان شناس ایرانی، رییس پیشین موزه ایران باستان (قرن14)

کامبوج --> قِمار

کامپالا

پایتخت جمهوری اوگاندا

کامران شاه درانی --> دُرّانیان

کامران میرزا (2)

دومین پسر بابر و حاکم کابل و قندهار (قرن10)

کامران میرزا قاجار

ملقب به امیرکبیر و نایب السلطنه، سومین پسرناصرالدین شاه (قرن13و14)

کامروپ --> آسام