جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

کالابریا --> قلوریه

کالبدشناسی

شاخه ای از علم طب که به بررسی ساختمان و شکل اعضای بدن می پردازد.

کالدِر، نورمن

خاورشناس انگلیسی و محقق در زمینه فقه و حقوق اسلامی (قرن14)

کالِف

شهری بر ساحل جیحون

کالی به کالی --> سَلَم

کالیکات

شهری بندری در ایالت کرالا در جنوب هند

کالیمانتان

از جزایر اندونزی

کامبای --> کَمبایَت

کامبخش، سیف الله

باستان شناس ایرانی، رییس پیشین موزه ایران باستان (قرن14)

کامبوج --> قِمار

کامپالا

پایتخت جمهوری اوگاندا

کامران شاه درانی --> دُرّانیان

کامران میرزا (2)

دومین پسر بابر و حاکم کابل و قندهار (قرن10)

کامران میرزا قاجار

ملقب به امیرکبیر و نایب السلطنه، سومین پسرناصرالدین شاه (قرن13و14)

کامروپ --> آسام