جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

کاشانی، ملامحسن --> فیض کاشانی، ملامحسن

کاشغر

از شهرهای مهم ترکستان شرقی

کاشغری، حسین بن علی

محدث و واعظ (قرن5) - در این مدخل به عبدالغافر بن حسین، پسر حسین بن علی پرداخته شود.

کاشغری، سعدالدین --> سعدالدین کاشغری

کاشغری، محمود بن حسین --> دیوان لغات الترک

کاشغری، یعقوب خان

شارح فصوص، از مشایخ شعبانیه خلوتیه (قرن 13)

کاشف السلطنه، محمد میرزا

نواده عباس میرزا و سفیر ایران در بمبئی (قرن13و14)

کاشف الغطاء، آل

خاندان علمی شیعی (قرن13و14)

کاشف الغطاء، جعفر بن خضر --> کاشف الغطاء، آل

کاشف شیرازی، محمد شریف

شاعر و نثرنویس عصر صفوی (قرن11)