جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

چرخی، یعقوب

مؤلف و عارف طریقه نقشبندیه (قرن9)

چرس --> بنگ

چرکسیان --> ممالیک (2)

چرم

پوست حیوانات که با مواد شیمیایی و کارهای فیزیکی از حالت ابتدایی خارج شود و به صورت ثابت و فاسد نشدنی درآید. - احکام فقهی

چشتی، قطب الدین مودود

از مشایخ سلسله چشتیه (قرن6)

چشتی، معین الدین

مؤسس سلسله صوفیه چشتیه در هند (قرن6و7)

چشتیه

سلسله ای معروف از صوفیان مسلمان شبه قاره منسوب به چشت

چشم انداز بیست ساله

سندی دربرگیرنده اهداف بلند مدت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاستهای کلی وابسته به آن در ایران

چشم زخم

آسیبی که گمان می رود بر اثر نگریستن برخی افراد یا جانوران به انسانها، جانوران و اشیا وارد می شود.

چشم/ چشم پزشکی

شاخه ای از علم پزشکی - کلیات - قوه بینایی - ساختار چشم - بیماریهای چشم و روشهای درمان آن در دوره اسلامی - رساله های چشم پزشکی - چشم پزشکی جدید در ایران