جستجوی

مدخل

تعداد164مدخل یافت شد

چلبی، حسام الدین --> حسام الدین چلبی

چلبی، شیخ --> شیخی

چلبی اوغلو

مجموعه آرامگاهی و خانقاهی در جنوب غربی شهر سلطانیه در استان زنجان (حدود قرن 8)

چلبی زاده، اسماعیل عاصم افندی

مورخ، شاعر، وقایع نویس و شیخ الاسلام دوره عثمانی (قرن12)

چلبی سلطان محمد --> محمد اول

چلوکباب --> کباب؛برنج (1)

چلّه

اصطلاحی در گاهشماری

چله/ چله نشینی

اصطلاحی عرفانی به معنای خلوت نشینی سالک به مدت چهل روز یا در چند دوره چهل روزه

چلیپا

از قدیم ترین اشکال نمادین، با کاربرد بسیار و متنوع در هنر ومعماری، از جمله هنر و معماری دوره اسلامی - تکمله

چماق دار

عنوان صاحب منصبی درباری در دوره ممالیک مصر

چمران، مصطفی

از شخصیتهای مبارز انقلاب اسلامی، وزیر دفاع دولت موقت جمهوری اسلامی و فرمانده ستاد جنگهای نامنظم در جنگ عراق با ایران

چمن زمینلی، یوسف

نویسنده آذربایجانی (قرن14)

چمن سلطانیه --> سلطانیه

چنار

درختی از خانواده چناریان

چناران

شهرستان و شهری در استان خراسان رضوی