جستجوی

مدخل

تعداد164مدخل یافت شد

چشتی، معین الدین

مؤسس سلسله صوفیه چشتیه در هند (قرن6و7)

چشتیه

سلسله ای معروف از صوفیان مسلمان شبه قاره منسوب به چشت

چشم/ چشم پزشکی

شاخه ای از علم پزشکی - کلیات - قوه بینایی - ساختار چشم - بیماریهای چشم و روشهای درمان آن در دوره اسلامی - رساله های چشم پزشکی - چشم پزشکی جدید در ایران

چشم انداز بیست ساله

سندی دربرگیرنده اهداف بلند مدت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاستهای کلی وابسته به آن در ایران

چشم زخم

آسیبی که گمان می رود بر اثر نگریستن برخی افراد یا جانوران به انسانها، جانوران و اشیا وارد می شود.

چشمه (1)

محل جوشیدن، خروج و روان شدن طبیعی آب از زمین و از منابع طبیعی تأمین آب که در عین حضور در زندگی روزانه، محل انبوهی از باورها و برخی از آیینها در زندگی فرهنگی و اجتماعی مسلمانان بوده است.

چشمه (2)

شهری بندری در استان ازمیر ترکیه

چشمه (مباحث فقهی) --> مشترکات؛حَریم؛آب (1)

چشمه ساران

بخشی درشهرستان آزادشهر در استان گرگان

چشمه علی

محوطه ای باستانی در دامنه های جنوبی ارتفاعات البرز در جنوب شرق تهران و شمال شهر ری و نام چشمه ای در این مکان که از میان صخره ای بزرگ بیرون آمده و به سوی جنوب و سپس جنوب شرق جریان دارد.

چشمی زاده، مصطفی رشید

وقایع نگار و شاعر عثمانی (قرن12)

چغازنبیل

نام معبد- شهری شامل زیگورات، نیایشگاهها، کاخها و آرامگاههای عیلامی در 35 کیلومتری جنوب شرقی شوش در خوزستان

چغندر

تاریخچه استفاده دارویی، غذایی، صنعتی از آن

چک

سند، تعهد و حواله ای حقوقی برای پرداخت پول یا کالا - مباحث تاریخی - مباحث فقهی- حقوقی

چلبی، آصف حالت

شاعر و نویسنده ترک (قرن14)