جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

چشتی، معین الدین

مؤسس سلسله صوفیه چشتیه در هند (قرن6و7)

چشتیه

سلسله ای معروف از صوفیان مسلمان شبه قاره منسوب به چشت

چشم انداز بیست ساله

سندی دربرگیرنده اهداف بلند مدت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاستهای کلی وابسته به آن در ایران

چشم زخم

آسیبی که گمان می رود بر اثر نگریستن برخی افراد یا جانوران به انسانها، جانوران و اشیا وارد می شود.

چشم/ چشم پزشکی

شاخه ای از علم پزشکی - کلیات - قوه بینایی - ساختار چشم - بیماریهای چشم و روشهای درمان آن در دوره اسلامی - رساله های چشم پزشکی - چشم پزشکی جدید در ایران

چشمه (1)

محل جوشیدن، خروج و روان شدن طبیعی آب از زمین و از منابع طبیعی تأمین آب که در عین حضور در زندگی روزانه، محل انبوهی از باورها و برخی از آیینها در زندگی فرهنگی و اجتماعی مسلمانان بوده است.

چشمه (2)

شهری بندری در استان ازمیر ترکیه

چشمه (مباحث فقهی) --> مشترکات؛حَریم؛آب (1)

چشمه ساران

بخشی درشهرستان آزادشهر در استان گرگان

چشمه علی

محوطه ای باستانی در دامنه های جنوبی ارتفاعات البرز در جنوب شرق تهران و شمال شهر ری و نام چشمه ای در این مکان که از میان صخره ای بزرگ بیرون آمده و به سوی جنوب و سپس جنوب شرق جریان دارد.

چشمی زاده، مصطفی رشید

وقایع نگار و شاعر عثمانی (قرن12)

چغازنبیل

نام معبد- شهری شامل زیگورات، نیایشگاهها، کاخها و آرامگاههای عیلامی در 35 کیلومتری جنوب شرقی شوش در خوزستان

چغندر

تاریخچه استفاده دارویی، غذایی، صنعتی از آن

چک

سند، تعهد و حواله ای حقوقی برای پرداخت پول یا کالا - مباحث تاریخی - مباحث فقهی- حقوقی

چلبی اوغلو

مجموعه آرامگاهی و خانقاهی در جنوب غربی شهر سلطانیه در استان زنجان (حدود قرن 8)