جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

چانگیری --> چانْغِری

چاه

گودالی معمولأ استوانه ای شکل عمودی که توسط انسان یا طبیعت از سطح زمین به عمق آن احداث شده است. - در ایران - در ادبیات و فرهنگ عامیانه ایران - در جهان اسلام - احکام فقهی چاه

چاه بابل --> هاروت و ماروت

چاه بهار --> چابهار/ چاه بهار

چاه کوتاهی، شیخ حسین

ضابط دهستان چاکوتاه و از مبارزان معروف جنوب ایران با نیروهای انگلیسی، در جنگ جهانی اول (قرن13و14)

چاه نخشب --> مقنع خراسانی

چاو

پول کاغذی که در دوره ایلخان گیخاتو خان به تقلید از چین در ایران رواج داشت.

چاودُر/ چودور

از گروههای قبیله ای عمده قوم ترکمن

چاولی

نام دو تن از سرداران، امیران و اتابکان دوره سلجوقی (قرن6): - جلال الدوله چاولی سقاووا - چاولی جاندار

چاووش

منصبی نظامی و اداری با وظایفی متنوع