جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

چالانچولان

دهستان و شهری در شهرستان دورود در استان لرستان

چالدران

شهرستان و دشتی در استان آذربایجان غربی

چالدران، جنگ

نخستین جنگ دولتهای صفوی و ��ثمانی در920 در دشت چالدران

چالَندَر --> جالندَر

چالوس

شهرستان، رود و شهری در استان مازندران

چام

جمعیتی با منشأ مالایی-پولینزی که قبل از میلاد مسیح در سواحل جنوبی شبه جزیره هندوچین استقرار یافتند.

چامپانیر (چانپانیر)

ویرانه های شهر قدیمی در بخش پنج محال ایالت بمبئی هند

چاند بی بی سلطان

آخرین سلطان مستقل نظامشاهی (قرن11)

چاندارلی --> چَندَرَلی

چانْغِری

شهری در شمال آناطولی مرکزی