جستجوی

مدخل

تعداد164مدخل یافت شد

چاووش خوانی

یکی از آیینهای استقبال و بدرقه، به ویژه خواندن اشعاری به آواز، به هنگام بدرقه و استقبال حاجیان و زائران عتبات و مشهد

چاه

گودالی معمولأ استوانه ای شکل عمودی که توسط انسان یا طبیعت از سطح زمین به عمق آن احداث شده است. - در ایران - در ادبیات و فرهنگ عامیانه ایران - در جهان اسلام - احکام فقهی چاه

چاه بابل --> هاروت و ماروت

چاه بهار --> چابهار/ چاه بهار

چاه کوتاهی، شیخ حسین

ضابط دهستان چاکوتاه و از مبارزان معروف جنوب ایران با نیروهای انگلیسی، در جنگ جهانی اول (قرن13و14)

چاه نخشب --> مقنع خراسانی

چای

درختچه ای دارای برگهای همیشه سبز یا سفید شیری خوشبو و خوش طعم، که برگهای آن را خشک می کنند و درآب جوش می ریزند و می نوشند. - مباحث علمی - ابعاد فرهنگی و اجتماعی در جهان اسلام -ابعاد فرهنگی و اجتماعی در ایران

چایلاق توفیق

پیشاهنگ گردآوری فرهنگ مردم، زندگینامه نویس، طنز پرداز، روزنامه نگار و مورخ ترک (قرن13)

چپ/ چپ گرایی

اندیشه ای سیاسی اجتماعی که وضع موجود را نمی پسندد و در پی دگرگون کردن یا انهدام آن است. - در ایران - در جهان عرب - در ترکیه - در قفقاز - در آسیای مرکزی - در افغانستان - در شبه قاره - در جنوب شرقی آسیا - در افریقای مسلمان غیر عرب - در تاتارستان

چپق

ابزاری برای تدخین و کشیدن دود توتون

چپقچور --> بین گُول

چتر

ابزاری برای سایه افکندن و در امان ماندن از تابش مستقیم آفتاب که معمولاْ در مراسم و مواکب بر سر حاکمان نگاه داشته می شد و در برخی از سلسله های حکومتگر از نشانه های ویژه خلافت و سلطنت به شمار می آمد.

چچن

از جمهوریهای خود مختار فدراسیون روسیه در قفقاز شمالی - جغرافیایای طبیعی و اقتصادی و تقسیمات اداری - زبان و دین و تاریخ

چخورسعد --> ایروان

چراغ

وسیله تولید روشنایی و گرما - تاریخچه رواج، ساخت و استفاده از چراغ در جهان اسلام - چراغ در فرهنگ عامه ایران