جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

چینیلی کوشْک

کاخی تابستانی در استانبول متعلق به قرن نهم

چینیلی، مجموعه

مجموعه ای در اسکدار استانبول که به همت کوسم والده سلطان احداث شد.

چینیوت --> چِنیوت

چیوی زاده

از خاندانهای مشهور و صاحب مناصب قضایی دوران عثمانی (قرن9تا12)