جستجوی

مدخل

تعداد164مدخل یافت شد

چهل طوطی --> طوطی نامه

چیتاگُنگ

استان و شهری بندری در جنوب شرقی بنگلادش

چیترال --> چِتْرال

چیچَست --> ارومیه، دریاچه

چیستان --> معما

چیِمکِنت

مرکز استان قزاقستان جنوبی در قزاقستان

چین، مسلمانان

پیروان اسلام در چین - پراکندگی کنونی مسلمانان در چین و ویژگیهای اسلام آنان - اطلاعات تاریخی و جغرافیایی - تاریخ اسلام در چین از 1050م. تاکنون - زبان و ادبیات فارسی در چین - زبان عربی در چین - تأثیر متقابل هنر اسلامی و چینی

چین تمور --> جَنتَمور

چینی

بخشی از فرآورده های سرامیک کاملآ متراکم و نیمه شفاف سفید رنگ

چینی خانه --> چینی؛بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

چینیلی، مجموعه

مجموعه ای در اسکدار استانبول که به همت کوسم والده سلطان احداث شد.

چینیلی کوشْک

کاخی تابستانی در استانبول متعلق به قرن نهم

چینیوت --> چِنیوت

چیوی زاده

از خاندانهای مشهور و صاحب مناصب قضایی دوران عثمانی (قرن9تا12)