جستجوی

مدخل

تعداد164مدخل یافت شد

چ

یکی از همخوانها (صامتها)، هفتمین حرف از الفبای فارسی، هشتمین حرف از الفبای اردو و چهارمین حرف الفبای ترکی

چابکسر

بخش و شهری در شهرستان رودسر در استان گیلان

چابهار/ چاه بهار

شهرستان، خلیج و شهری بندری در استان سیستان و بلوچستان

چاپار

عنوان اصلی پیک دولتی در ایران (قرون 7 تا13)

چاپشلو (1)

بخش و شهری در شهرستان درگز، در استان خراسان رضوی

چاپشلو (2)

طایفه ای ترک در ایران

چاپ و چاپخانه

صنعت تکثیر نوشته ها و تصاویر بر روی کاغذ که با اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ تحولی بزرگ یافت.

چاتگام --> چیتاگُنگ

چاتلانقوش

نام میوه و گونه ای از درخت پسته شامی یا کوهی

چاچ --> تاشکند

چاچی، بدرالدین --> بدر چاچی، بدرالدّین محمد

چاد

کشوری در افریقای مرکزی که بیش از نیمی از مردم آن مسلمان اند.

چادر (1)

نوعی پوشش زنانه که سر تا پا را فرا می گیرد.

چادر (2) --> خیمه

چادرچی، کامل

سیاستمدار و روزنامه نگار عراقی (قرن14)