جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

پالمیرا --> تَدمُر

پالَن پور

در گذشته ایالتی امیرنشین با حکومت اسلامی در هند

پامنار

نام چند مسجد و محله در کنار مناره (گلدسته مسجد)

پامیر

منطقه و رشته کوههایی در جنوب شرقی آسیای مرکزی

پامیر، زبانها و گویشها

زبانها و گویشهای ایرانی در آسیای مرکزی

پان ایرانیست، حزب --> حزب (1)

پان ترکیسم

ایدئولوژی ملی گرا و جنبشی سیاسی- فرهنگی (قرن13)

پان تورانیسم --> پان ترکیسم

پان عربیسم

اندیشه و نهضتی فراگیر در جهان عرب، منادی وحدت اعراب

پانتای --> پَنثَی