جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

پاره (واحد پول) --> آلتون

پاره --> پاروس

پاروس

یکی از جزایر سیکلاد دریای اژه نام ترکی جزیره مهم و مدوّر در دریای اژه

پاریاس

خراجی که در سده های میانه، در شبه جزیره ایبری، حکمرانی به حکمران دیگر می پرداخت، و آن به معنای به رسمیت شناختن تفوق وی بود.

پاریس، مسجد

(یا مسجد بزرگ پاریس)، اولین و مهمترین مسجد فرانسه و از مراکز مهم فعالیت جامعهء‌ مسلمانان پاریس

پاریس، معاهده (1)

پیمان صلح بین دولتهای فرانسه، بریتانیای کبیر، عثمانی، اتریش، پروس و ساردنی، و دولت روسیه پس از جنگ کریمه (قرن13)

پاریس، معاهده (2)

پیمان صلح میان ایران و انگلیس که به جدایی هرات از ایران منجر شد (قرن13)

پاز

زادگاه فردوسی، نزدیک طوس، در شهرستان مشهد

پازن

از جانوران بومی ایران

پازهر --> پادزهر