جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

پاشا

بالاترین عنوان یا لقب افتخاری در تشکیلات حکومت عثمانی

پاشا ایلی --> چَتالْجَه

پاشاخان

پیشخدمت خاصه ناصرالدین شاه و از رجال دوره سلطنت او (قرن13)

پاشاخان سرتیپ، حسین

کشیکچی باشی و از وزرای زمان مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار (قرن13و14)

پاشاخان مکری

از امیران دوره سلطنت محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار (قرن13)

پاشیر --> آب انبار

پاطاق

منطقه ای با اهمیت حساس نظامی در مغرب ایران و نیز نام سابق دهستان، نام تنگ، گردنه، ده قدیمی و جایگاه یکی از آثار کم نظیر باستانی از عصر تمدن ایرانی پیش از اسلام

پاقلعه ایها --> ذوالریاستین، میرزا عبدالحسین

پاک پتن --> فریدالدین گنج شکر

پاک دامن بیبیان

از زیارتگاهها و مکانهای مقدس لاهور، با صدها سال پیشینه تاریخی

پاکدشت

شهرستان و شهری در استان تهران

پاکروان، حسن

دولتمرد عهد پهلوی (قرن13و14)

پاکستان

نخستین کشور اسلامی با نظام سیاسی جمهوری اسلامی و دومین کشور اسلامی از لحاظ جمعیت

پاگشا --> عروسی

پالاسیوس، میگل آسین --> آسین پالاسیوس، میگل