جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

پاتنگان --> بادنجان

پاجه جی زاده، عبدالرحمان بن سلیم

ادیب و پژوهشگر عراقی (قرن13و14)

پاچنار --> تهران

پادارانه --> بُنیچه

پادُری

اصطلاحی برای کشیشان مبلغ مسیحی در کشورهای اسلامی، بویژه ایران و هند

پادْری

جنبش عمده احیای اسلام در مینانگ کابائو، سوماترا (قرن13)

پادزهر

دارویی ساده یا مرکب، که کنش فیزیولوژیک زهری (یا زهرهایی) را در تن آدمی خنثی کند، چه در درمان مسمومیت واقعی چه برای صیانت از مسمومیت احتمالی

پادشاه خاتون

از زنان فرمانروا در دولتهای اسلامی، هفتمین حکمران از قراختائیان کرمان (قرن7)

پادشاه نامه --> شاه جهان

پادشاهی مسجد

یا مسجد عالمگیری، در لاهور