جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

واضح بخارایی

شاعر و تذکره نویس تاجیک (قرن13)

واضح تبریزی، میرزا شفیع

شاعر و متفکر آذربایجانی، دارای آثار فارسی (قرن13)

واعظ اصفهانی، سید جمال

از رهبران مشروطه (قرن14)

واعظ خیابانی --> تبریزی، حاج ملاعلی

واعظ قزوینی، محمد رفیع

نویسنده، شاعر و عالم روحانی (قرن11)

واعظ کاشفی، حسین بن علی --> کاشفی سبزواری، ملاحسین واعظ

واعظ مروزی --> عبّادی، قطب الدین

واعظ همدانی، میرزا رضا

از مشهورترین وعاظ بانفوذ تهران در اواخر دوره ناصرالدین شاه (قرن13)

واعظ، ملا باقر بن اسماعیل

از مشاهیر فضلا و وعاظ تهران عصر ناصری (قرن13و14)

وافِدیه

اصطلاحی نظامی در دوره ممالیک