جستجوی

مدخل

تعداد331مدخل یافت شد

وامبری، آرمین

از ترک شناسان و مبلغان اولیه اتحاد ترکان (قرن13)

وامق و عذرا

داستان مشهور فارسی که عنصری آن را به نظم درآورده است (قرن4).

وان

شهری در ترکیه در فلات ارمنستان در ساحل دریاچه وان

واندنبرگ، لویی

باستانشناس بلژیکی، متخصص و کاشف برخی بناهای باستانی ایران (قرن14)

وانک، کلیسا

کلیسای کهن ارامنه در اصفهان، بجای مانده از دوره صفوی (قرن11)

وانگ جینگ جای

یکی از چهار آخوند (آهونگ) برجسته ی معاصر در چین (قرن13و14)

وانگ دای یو

نویسنده چینی اولین اثر اسلامی به چینی در زمینه الهیات (قرن17)

وانگ کوان

آخوند شهیر و پیشرو در آموزش نوین اسلامی در چین (قرن13و14)

و اِن یکاد --> ورد؛تعویذ

واو (اصطلاح معماری) --> باؤلی

وأواء، ابوالفرج محمد بن احمد

شاعر عرب (قرن4)

وایانگ کولیت

سنتی ترین آیین نمایشی کشور های اندونزی، مالزی، چین و تایلند

وایدا، دیوردی

یا "ژرژ وایدا"، شرقشناس مجاری (قرن 20)

وایقان

شهری در شهرستان شبستر

وائل بن قاسط

شاخه ای از قبیله عرب ربیعه بن نزار